Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 22:25, số lượt xem: 210

Mượn hạt sương trắng rơi
Chẳng in vết bóng người
Hạt sương nào chẳng có
Bóng ai trong sương trời

Mượn ly trà đêm vơi
Bơ vơ lạnh canh dài
Ngồi tô dệt từng nét
Rõ tên chăng rõ người

Mượn mây gió sương trời
Chẳng giảm nỗi buồn vơi
Thêm cơn thầm thương ngóng
Lòng thêm lạnh đêm ngày

Mượn duyên số đường đời
Giông tố phủ khắp nơi
Âm thầm trong cánh mộng
Thời gian chẳng tiếng cười

08:35 đêm 06.10.2013
lòng thấy nhớ ai trong đêm nay