Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2017 20:18, số lượt xem: 345

Kiếm ai tri kỉ thu này
Mấy thu chào tiễn buồn rầy biết bao
Biết đâu đường ngõ thương chào
Thu này đã tới dạt dào lá đưa
Trăng vương sương đổ mịt mù
Lá rụng đêm tới nhạt khu lòng người
Lá buồn than thở khắp nơi
Sợ trôi xa mãi đâu nơi sao tìm
Đêm nay ngồi ngó đường im
Lơ thơ cảnh vắng mờ sương thu buồn
Hỏi ai dạm ngõ lòng thuơng
Sương đêm dạm ngõ thêm buồn nhớ em

10:00 đêm 19.03.2014
thơ thẩn nhớ em đêm nay
bao mùa đã trôi qua