Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2017 22:22, số lượt xem: 123

Mùa đông thơ thẩn trôi về
Mùa đông đưa cảnh chán chê lòng người
Mùa đông thăm viếng lạnh ơi
Mùa đông đưa đổ tuyết rơi sương mù
Mùa đông trong cảnh hoang vu
Mùa đông nhắc nhủ đêm khuya lạnh lùng
Mùa đông sinh sống một thân
Mùa đông cây lá phơi thân thấy buồn
Mùa đông ngồi ngó trời sương
Mùa đông sao thấy nhớ thương bóng người

09:00 đêm 11.06.2013
lòng chợt nhớ thương bóng ai
sao lòng lại còn nhớ