Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2017 21:01, số lượt xem: 105

Hôm nay sao biết đề thơ
Trăng vàng nhạt bóng sương thu phủ mờ
Hạt sương rơi đọng trên mi
Ngồi khoe sương đổ đêm khuya giá lòng
Biết ai nhắn nhủ khỏi trông
Đêm nay thơ viết ngập ngừng đâu nơi
Thả hồn trôi khắp phương trời
Đêm nay sương toả mù khơi khắp miền

09.00 đêm 01.04.2012
hôm nay không biết đề thơ thế nào