Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2017 10:55, số lượt xem: 131

Hỏi trời sao để mình mãi xa nhau
Nếu còn xa thì mãi từng đêm sầu
Chẳng ai vui thương yêu cách bờ ấy
Chẳng ai cười đêm ngày vẫn xa nhau

Hỏi trời sao lại trao hai năm sầu
Rồi để xa đêm ngày chẳng thấy nhau
Đôi khung trời ngóng nhau từng đêm đó
Để mãi xa đôi lòng chìm vực sâu

Nếu mãi xa mãi sầu mãi mưa ngâu
Nếu ngồi mong ngồi ngóng biết tìm đâu
Nếu trời cao không đổ dài mưa ấy
Rồi đôi mình đã ngồi ngồi bên nhau

Đã sầu vơi hai năm sầu bao lâu
Đã xa nhau hai năm vẫn buồn sầu
Sao cứ mãi xa nhau sầu sầu đó
dù có xa xa nhau vẫn một màu

08:30 đêm 22.12.2015
nếu thương nhau mà mãi xa thì cũng mãi sầu