Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2017 22:52, số lượt xem: 116

Cơn gió nào vẫn đến
Đưa cơn buồn nhớ em
Đưa từ góc trời đó
Mà chẳng có bóng em

Cơn mưa nào vẫn đến
Phủ ngập cả thời gian
Lạnh lùng một mình ấy
Nội trôi lận đận đêm

Bão mưa nào vẫn có
Rơi đổ cả ngày đêm
Ngập phủ bóng em đó
Sợ mai không thấy em

Như tiếng lòng vẫn đến
Ngày đêm thì thầm tên
Gọi em từng đêm đó
Lòng anh mãi chẳng quên

09:00 đêm 21.05.2016
lòng anh mãi mãi nhớ thương em