Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 22:40, số lượt xem: 124

Trôi theo thời gian sợ thay màu
Trôi đi xa rồi sợ quên nhau
Anh cố tìm lại ngày gặp cũ
Lòng vẫn in nhớ mãi ngàn sau

Giờ sao anh tìm em ở đâu
Sao không nói yêu thưở ban đầu
Để trôi theo bao mùa lá rụng
Thời gian chờ ngóng mãi đớn đau

07:10 chiều 24.12.2012
lòng thấy đau thương khi yêu