Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2018 20:25, số lượt xem: 85

Ai thăm ai viếng tặng đôi lời
Phận đời vấn vương cơn gió bụi
Đêm nay cạn ly đứng lại ngồi
Ngàn tầng mây đen phủ khắp nơi
Cầu cho cơn gió thổi mây trôi
Chờ ánh trăng vàng đêm khuya ấy
Đừng đưa cơn buồn nữa mây ơi

09:30 đêm 20:11.2013
ngồi ngó mây đen phủ bầu trời
lòng thấy vơi vơi sầu