Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 20:29, số lượt xem: 92

Gió thu phe phẩy buồn lắm thay
Đêm nay ngồi ngắm ánh trăng gầy
Óng ánh hạt sương vương màu lá
Cạn chén trà khuya lòng chẳng say
Chợt nhớ tới ai đêm khuya này
Thầm thương thầm gọi chẳng ai hay
Sương khuya đã báo cơn buồn đó
Sao lòng vẫn nhớ mà chẳng phai

10:00 đêm 29.04.2012
sao lại nhớ tới người xa nhau đã lâu