Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 20:21, số lượt xem: 112

Trông chờ từng bước thời gian
Lăn tăn lòng nhớ thở than khấn hoài
Chua cay đắng đủ thắm mùi
Từng trạm chẳng thấy ngọt bùi trôi qua
Thương thì cách trở đôi xa
Đêm buồn thơ thẩn đề thơ thay lòng
Đường yêu chỉ biết đợi mong
Duyên tình số phận long đong tháng ngày

11.00 đêm 26.04.2012
mấy năm quá thật long đong về duyên tình