Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 21:52, số lượt xem: 85

Đêm nay trăng đẻ vẫn non
Vẫn còn vui vẻ tô son bầu trời
Mờ mờ chẳng rõ hạt rơi
Tuần trăng chưa tới trăng vơi nửa mành
Nửa trăng còn tối theo đêm
Ngó vầng trăng khuyết lim dim trên trời
Dòng thơ đề xuống chẳng vui
Nửa êm nửa lạnh như vầng trăng treo
Hạt mây hạt gió chẳng theo
Dòng thơ thơ thẩn bao điều trong tâm
Dòng thơ tìm kiếm hình nhân
Yêu thương anh thiếu một thân xin mời

09.00 đêm 27.09.2016
ngó vầng trăng khuyết lòng nhớ em