15.00
Đăng ngày 09/07/2017 20:19, số lượt xem: 137

Hoa hương phong nhuỵ mùa xuân
Lất phất bóng sắc xuôi vần phố xa
Dạo bước qua phố chiều tà
Trời mây xanh phố thiết tha nhớ người
Ngập đường chen bóng tiếng cười
Phố phường như thiếu bóng người anh mong
Chiều nay im gió nắng vàng
Phai trên màu áo lang thang phố đường

11.00 đêm 18.03.2012
dù có dạo phố lòng cũng chẳng vui