Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2018 20:40, số lượt xem: 67

Lai láng thuyền tình trong bão mưa
Giạm ngõ với ai trong đêm thừa
Hay giạm với trăng từng tuần đến
Hồn thơ thẩn đêm một cõi mờ

Những chuyện trong lòng khó trao thưa
Bòn vào lòng đêm từng đêm thừa
Bòn mãi thời gian vẫn còn đó
Bòn cả cơn ngóng cơn bão mưa

Bòn cả dòng thơ ghi đêm khuya
Bòn cả thời gian chẳng thấy thừa
Đôi bến đôi bờ đôi xa ngóng
Bòn từng tiếng lòng gọi đêm khuya

Lai láng bóng hình khi cách xa
In in rõ rõ từng nét khuya
Bòn trong tâm cảnh hình bóng đó
Vẫn còn rõ nét chẳng phai nhoà

11.00 giờ đêm 11.10.2016
lai láng nỗi cô đơn sống một mình
lòng thêm nhớ người