Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2017 13:52, số lượt xem: 86

Lỡ bước đường đời biết nói sao
Lỡ bước thời gian biết ngõ nào
Lỡ bước duyên tình lang thang đó
Lỡ bước ngóng chờ buồn biết bao

Lỡ gặp gỡ rồi lại xa nhau
Lỡ gặp rồi lại tìm kiếm đâu
Lỡ gặp rồi trôi miền sương gió
Lỡ gặp rồi lại chẳng thấy nhau

Lỡ làng thương em biết hỏi ai
Lỡ làng nhớ em biết đâu nơi
Lỡ làng gọi thầm từng đêm đó
Lỡ làng theo gió sao tới người

Lỡ yêu rồi lại khuất xa xôi
Lỡ yêu rồi lại vắng bên người
Lỡ yêu rồi lại thơ thẩn ngóng
Lỡ yêu rồi lại khuất bóng xa xôi

08:30 đêm 16.02.2013
Lỡ yêu rồi lại khuất xa xôi