Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2019 21:14, số lượt xem: 86

Lời thầm đêm nhớ ai
Gửi theo gió mây trời
Bao lâu vẫn còn đó
Lòng đêm đổ nhớ người

Lời thầm trong đêm nay
Sương thu phủ trắng ngời
Nhuộm cả bầu trời đó
Thêm thương thầm nhớ ai

Lời thầm gọi tới ai
Sao cứ phủ bờ môi
Kéo dài trong đêm đó
Miên man tời một người

Lời thầm gọi tới em
Rơi rụng từ trong tim
Tên em trên môi ấy
Đêm về thấy thương thêm

10.30 đêm 14.12.2016
thì thào trên môi nhớ người