Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 22:02, số lượt xem: 126

Nhắn ai khuyên gió đừng rung
Cánh hoa tàu lá rụng rời xa cây
Nhắn ai khuyên gió đêm này
Cho cành hoa lá vui say đón chào
Nhắn ai lòng lạnh biết bao
Yêu thương ai cấm biết sao im lời
Nhắn ai nhắn nhủ tới người
Biết sao đường ngõ gửi lời tặng trao

11.00 đêm 04.09.2013
nhắn ai lòng lạnh biết bao