Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 20:30, số lượt xem: 81

Chiều nay chim én bay ngang
Hồn trôi thơ thẩn lang thang bầu trời
Cuối đông Úc đã đến rồi
Xuân đang thơ thẩn chân trời chào thăm
Hạt sương nhạt nhạt đêm nằm
Nghe tiếng hoa nụ đua tranh nhau về
Sáng mai vui nở thành hoa
Lựa chọn màu sắc đêm khuya thì thầm
Xôn xao hiên vắng đêm nằm
Ánh sương đã nhạt chào thăm đi về
Nhiều đêm xanh phố trời khuya
Ánh sao trời thắp đêm về chờ xuân
Bầu trời đã khuất sương đông
Đậm đà sắc bóng hoa xuân từng ngày
Ngồi ngó từng cánh én bay
Muốn gửi lời nói thương rầy tiếc em

11.00 đêm 24.08.2016
ngó én bay lòng chợt nghĩ tới một bóng nàng