Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2018 20:37, số lượt xem: 104

Lòng người sao thấy chẳng im
Chìm trong cõi nhớ bóng hình đây đâu
Gặp nhau không nhớ thêm sầu
Mở lời kêu gọi đêm thâu một mình
Duyên tình đêm vẫn cầu xin
Đêm thanh ngồi vẽ bóng hình trong mơ
Mây đen gió cuốn phủ mờ
Dừng quên lời hứa anh chờ nghe em

bài thơ này bị mất đã lâu, kiếm lại được
và ghi vào nhật ký tình thơ đêm này:
10:30 đêm 26.11.2013
đêm nay ngồi thơ thẩn nhớ tới em