Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2016 19:49, số lượt xem: 217

Hạt sương rơi đọng lề mi ai
óng ánh trong cơn mơ sáng này
ẩm ướt đôi lề từng hạt đổ
ngập nỗi âu lo trong lòng người

Lề mi ai sầu trong sáng nay
sao trời tô vẽ lề mi người
sao trời không tô tươi sắc bóng
lại đổ hạt sương trên mi người   
  
Lề mi bồng bềnh hạt sương rơi
rỏ rơi từng giọt trên má người
nỗi sầu nỗi vơi trên mi đó
sao anh tặng được một tiếng cười

Lề mi em quá sầu em ơi
sao anh tô vẽ cho tươi cười
bão mưa phủ ngập với bệnh đó
nằm ngó bóng em lệ anh rơi

09:45 đêm 07.10.2014
 anh quá sầu thấy hạt sương đọng trên mi em trong mơ sáng