15.00
Đăng ngày 23/07/2017 21:47, số lượt xem: 130

Lặng lặng đêm thanh hứng ý thơ
Hạt sương rong ruổi thoả say mơ
Đường tình thơ thẩn thời gian đó
Chậm chậm trôi theo ánh sương mờ

Lặng lặng đêm nay hồn thẩn thơ
Nửa ánh trăng thu nửa phủ mờ
Vơi vơi nỗi nhớ theo sương ấy
Nhạt nhạt theo sương với ảo mờ

Lặng lặng đêm nay ngồi gây mơ
Ngồi ngó cây buồn lá xác xơ
Xào xạc hiên ngoài bên thềm vắng
Bơ vơ gió lạnh nhạt cơn mơ

Lặng lặng đêm nay ngắm hạt sương
Lòng ngập bão tố ngả nghiêng đêm
Ánh trăng đã nghiêng đổ siêu bóng
Sao lòng vẫn ngóng vẫn chờ em

12:45 đêm 24.05.2012
sương phủ mờ đêm nay, chợt nửa đêm nhớ người