Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:34, số lượt xem: 99

Đêm đông gió lạnh canh thâu
Chợt thương chợt nhớ mưa ngâu trong lòng 
Hồn trôi thơ thẩn đêm đông
Phơi sương phơi gió bâng khuâng canh dài
Đông này giá buốt lòng ơi
Đề thơ nào biết đâu nơi cho dừng 
Lá lòng một chút đợi mong 
Đợi trao cho gọn cho lòng lặng im

10:30 đêm 23.06.2012
bao giờ bên nhau cho lòng lặng im