Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 11:18, số lượt xem: 103

Lầu thơ nào mà xếp mãi thời gian
Lạnh lùng trôi lang thang một bóng nàng
Trên dòng thơ lận đận mấy năm đã
Trong lòng người thêm nhớ những đêm sang

Tình thơ nào mà in vết từng đêm
Vẫn cứ xa mãi xa sao lòng yên
Tình thơ ghi từng đêm vẫn còn đó
Lầu thương nào gác nhớ cách xa đêm

Tình thơ nào đề xuống dài thời gian
Mỏng manh xa đường ngõ đêm buông màn
Thơ thẩn đêm trong lòng một mình ấy
Lòng đêm xuống từng ngày thấy lang thang

Lầu thương nào gác nhớ cách bên đàng
Yêu thương nào thêm buồn cảnh đêm sang
Cơn bão mưa dài giọt trên đời ấy
Sợ yêu thương mai ngày sợ lỡ làng

08:30 đêm 8.10. 2015
lầu thương gác nhớ nào mà vui khi
mỗi người một bến bờ