Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 13:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 01/11/2017 13:56, số lượt xem: 99

Lầu thơ cuồn cuộn dài thời gian
Đếm bao canh nhớ mùi thương nàng
Trà trộn đâu đây hình bóng đó
Vấn vương cơn lạnh trạm nhớ thương

Lầu thơ cuồn cuộn lạnh lẽo đêm
Cuồn cuộn bão mưa từng nét in
Từng hạt thơ lạnh vương mây gió
In từng hạt nhớ hạt thầm thương

11.00 đêm 05.04.2013
từng hạt nhớ hạt thầm thương