Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 20:37, số lượt xem: 118

Đêm nay bao cánh sao rơi
Trời trong quá đẹp ngập đầy ánh sao
Hồn trôi thơ thẩn phương nào
Cạn ly trà chén nôn nao duyên tình
Yêu thương hương lửa ba sinh
Mới nguôi bão tố đường tình vấn vương
Hoa hồng một đoá bên sông
Đò qua không có thuyền trông không về
Đường nào biết lối anh đi
Đường sông thì vắng đêm khuya chẳng đò
Yêu thương thêm nỗi âu lo
Lòng người ai lấy thước đo nỗi buồn
Thơ thẩn ngồi xuống qua đêm
Sợ bông hoa đó thời gian phai mờ
In vào dòng chữ thành thơ
Trà không thiếp rót dòng thơ lạnh sầu

11:05 đêm 17.01.2013
bơ vơ thơ thẩn một mình trong đêm