Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 20:50, số lượt xem: 146

Chẳng biết làm sao trong cơn mơ
Để lại cho nhau cảnh vật vờ
Gửi nén linh sầu theo mây gió
Tặng nhau đôi bên cõi mong chờ
Chẳng biết làm sao kiếm em giờ
Bao mùa đã trôi vẫn phủ mưa
Ngồi ghi từng trạm nhật ký xuống
Dài cõi đêm buông lạnh lẽo chờ

10.30 đêm 22.01.2013
lòng như ngóng thương ai