Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 13:32, số lượt xem: 120

Đường đời số phận biết đâu vay
Thiếu thừa thời gian đếm từng ngày
Hỏi ai qua lại cho tôi gửi
Đôi lời cưng quý cho tới tay

Đường đời số phận chẳng thời may
Lẫn lộn bão mưa phủ đêm ngày
Trà trộn cơn mơ thầm thương gọi
Ghi xuống từng lời lạnh lùng thay

10.30 đêm 26.03.2013
ngồi ghi dòng thơ lạnh nhớ người