Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 20:41, số lượt xem: 89

Lạnh lùng bao cảnh đêm khuya
Thu sang lá rụng buồn chia đêm về
Tiếng than tiếng thở lá đi
Ngồi ngó đường phố lạnh khuya nỗi lòng
Đêm nay im gió trời trong
Cuối đông đã tới xuôi vòng chào đi
Ánh sương đổ hạt lưa thưa
Ánh sao trời thắp đong đưa mờ mờ
Từng mùa ghi xuống trang thơ
Cuối đông này đã vật vờ xuân sang
Anh mừng ngó thấy bên đàng
Từng đêm anh vẫn cầu sương phai mờ
Để anh ngó thấy đêm khuya
Khỏi thì thầm tiếng đêm về gọi nhau
Cho anh thấy rõ em màu
Cho lòng êm ấm đêm thâu một mình

09.00 đêm 27.08.2016
đời sống cô đơn một mình đã lâu
sầu sầu vơi trong lòng