Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 21:22, số lượt xem: 121

Nét thơ còn vương một bóng ai
Lầu thơ xếp sẵn đã lâu rồi
Hư ảo bóng ai in mùi nhớ
Giờ đã trôi đi cõi xa xôi
Đêm buồn cảnh khuya nén thở dài
Trao nhau cơn lạnh thầm nhớ ơi
Niềm vui đêm nay mà chẳng có
Sao vẫn nhớ ai mãi bóng người
Trời sinh bao cảnh chẳng thấy vui
Sao cứ gặp gỡ trong mơ dài
Cứ mãi miên man hình bóng đó
Quên nhau không nỡ nhớ không nguôi
Trời sinh duyên cảnh số đường đời
Nỗi buồn nỗi vắng đó hỏi ai
Hạt tình buông rơi trôi đâu đó
Trao nhau cơn gió lạnh buồn ơi

08:10 đêm 13.05.2013
ý thơ một bóng bên đường, vẫn còn
dài trong dòng thơ và lòng