Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2018 21:17, số lượt xem: 131

Lại thấy mùa thu tới năm nay
Lại thấy một năm đã qua rồi
Lại thấy gió sương thăm viếng hỏi
Lại thấy cuộc đời lạnh lẽo trôi
Lại thấy thu sang gió sương mời
Lại thấy cảnh đời sầu sầu vơi
Lại thấy yêu xa như xa lạ
Lại thấy đường xa vương bóng người
Lại thấy tiếng tim gọi đêm vơi
Lại thấy thu sang chẳng ai mời
Lại thấy bóng sương phủ đường ngõ
Lại thấy lòng đổ gọi tên người

08.30 đêm 22.07.2016
lại thấy lòng mình buồn đêm