Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:57, số lượt xem: 160

Lại thêm một trạm đông sang
Lại thêm một trạm lang thang cõi bờ
Lại thêm một trạm sương mờ
Lại thêm một trạm đông khuya một mình
Lại thêm một trạm cầu xin
Lại thêm một trạm cây im song ngoài
Lại thêm một trạm trắng ngời
Lại thêm một trạm trời mờ bóng sương
Lại thêm một trạm lạnh đêm
Lại thêm một trạm xa em năm này
Lại thêm một trạm buồn say
Lại thêm một trạm xa ngày xa đêm
Lại thêm một trạm bóng hiền
Lại thêm một trạm đảo điên nhớ người

08.00 đêm 14.07.2016
lại thêm một trạm lạnh đêm