Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2019 19:43, số lượt xem: 85

Một trạm thời gian qua
Bóng em chẳng nhạt thưa
Vẫn rõ từng nét bóng
Anh ngắm từng đêm khuya

Một trạm thời gian trôi
Đêm về đứng lại ngồi
Ngó về khung trời ấy
Lòng anh nhớ chẳng nguôi

Một trạm thời gian vơi
Lời hứa hẹn bên trời
Còn vương trong lòng đó
Từng khúc khúc nhớ ơi

Một trạm thời gian mong
Bóng em in trong lòng
Đêm về cầu mong ấy
Lòng thêm ngóng thêm trông

11.00 đêm 16.01.2017
đêm thời gian lòng thêm ngóng mong