Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 18:30, số lượt xem: 239

Lòng anh sao còn đó
từng đêm vẫn đong đưa
nhớ ai vẫn còn nhớ
cuối đông sương hạt thưa

Lòng người bao mùa đó
chẳng êm ấm cảnh khuya
lạnh lùng trong cơn nhớ
bao giờ tạnh gió mưa

Lòng người thầm thương đó
giá lạnh lòng nhiều khi
in trong cõi đêm nhớ
phủ ngập cơn mơ khuya

Lòng người bão tố mưa
bao nhiêu cơn mộng hờ
gom trạm thời gian đã
từng giờ thấy nhạt thưa

11: 00 đêm 18.08.2014
trong lòng thấy nhạt thưa về duyên tình đêm nay