Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 21:10, số lượt xem: 87

Lòng mòn mỏi nhớ ai
Ngóng trông thời gian dài
Đêm ngày ai chung bóng
Cách mắt xa lòng hoài

Lòng mòn mỏi nhớ thương
Bão mưa phủ đoạn đường
Gửi nén hương đêm nhớ
Bao giờ toả tới em

Lòng mòn mỏi đêm trông
Thủ Đức xa cách lòng
Thời gian vương mùi nhớ
Bao giờ thoả lòng mong

Lòng mòn mỏi đêm đông
Bóng ai phủ ngập lòng
Hạt thơ buông đêm nhớ
Từng giờ vẫn chờ mong

10:30 đêm 19.08.2013
yêu thương như quá mòn mỏi trong lòng