Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 23:05, số lượt xem: 153

Ngồi chợt nhớ bóng em
Đứng ngó chiều bên đường
Mang mang trong lòng nhớ
Giấc mơ cầu có em
Ngồi chợt nhớ hình em
Sao lòng nhớ chẳng quên
Bóng hình nhân một bóng
Duyên đời cầu tới em
Ngồi xuống thì thầm tên
Nhiều đêm trăng xế rèm
Vẫn ngồi bơ vơ ngóng
Trong lòng có mình em

11.00 đêm 27.06.2016
sao lòng cứ mãi thương người