Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 20:20, số lượt xem: 93

Lòng anh có ai hay
Sắc sầu sắc vơi đầy
Ngày nào cũng in vết
Ai hiểu biết mình đây

Lòng anh có ai hay
Ai tô nỗi buồn này
Để trong lòng anh đó
Mấy năm vẫn còn vơi

Lòng anh có ai hay
Ai tặng nỗi vơi này
Gợn từng đêm lại thấy
Vắng vắng lạnh đêm dài

Lòng anh có ai hay
Duyên tình cũng chẳng may
Trời nặn xa bờ bến
Nhớ nhau thêm từng ngày

08.00 đêm 07.10.2016
lòng nhớ nhau từng ngày