Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2019 20:06, số lượt xem: 64

Nơi đâu có bóng anh thương
Đêm về thầm gọi thầm thương phút chờ
Trao anh từng nét trong thơ
Tặng anh dòng chữ dòng thơ đượm buồn
Bên kia có bóng anh thương
Nửa in nửa nhớ cầu xin canh dài
Trao nhau tiếng gọi em ơi
Tặng lời thương tiếc để đời cho nhau
Đêm nào nhớ bóng người thương
Đêm mong đêm ngóng đem in vết chờ
Trao tặng hình bóng trong mơ
Tặng từng cơn nhớ thẫn thờ thời gian
Đêm nào nhớ tới người thương
Hình cưng bóng quý đem in trong lòng
Trao nhau từng bước đợi mong
Trao từng cơn ngóng trong lòng đôi bên

09.30 giờ đêm 26.12.2016
ngồi ngó khung trời mộng mơ trong lòng mình có nhau