Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2017 22:21, số lượt xem: 108

Đông về lá rụng lìa cành
Chẳng ong chẳng bướm mỏng manh bầu trời
Cỏ cây ngó chẳng thấy vui
Xác xơ cành lá sầu vơi đông về
Đêm nay trà chén đến khuya
Khoe sương trời đổ gió đưa hiên ngoài
Trời buồn đất lạnh giá ơi
Kiếm đâu chẳng thấy tiếng cười đêm sang

11.00 đêm 10.06.2013
ngó lá rụng thêm nhớ người