Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 20:49, số lượt xem: 107

Ngồi xuống nhặt lá thềm hoang
Ghi bao lòng nhớ thầm thương tới nàng
Gửi theo cơn gió chiều hoang
Ghi lời chung thuỷ thời gian ngóng chờ
Dệt bao câu nhớ thành thơ
Gửi theo mây gió hững hờ chờ mong
Vấn vương hình bóng gọi thầm
Trở ngày đêm tới lạnh lùng bao la
Gửi tình theo gió bay xa
Cầu cho lá đó trôi xa tới nàng
Khỏi thầm khỏi nghĩ đêm hoang
Ghi trên tàu lá mịn màng lòng thương
In lời chung thuỷ tới em
In lời yêu nhớ thời gian vẫn còn

09:45 đêm 17.07.2012
in lời yêu nhớ thời gian vẫn còn