Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2016 18:23, số lượt xem: 220

Kiếm nhặt tàu lá chiều gió thu
anh ghi tên em chiều gió đưa
cầu cho đưa tới cuối trời đó
lời thương lời nhớ anh gửi đi

Chiều nay lá thu dạt bên lề
đừng ngó thêm buồn thêm chán chê
lá vàng úa màu phai tàn đó
cầu giấc mơ anh đừng nhạt khu

Hôm nay lá rụng gió chiều thu
ngập phủ hiên ngoài ngó hoang thưa
gợn trong lòng anh bao sầu vắng
sợ cơn mơ mộng theo gió thu

Bên ai anh nhặt lá vàng thu
để khỏi ghi tên khỏi gửi đi
bao giờ bên em cùng nhặt lá
khỏi nhờ cơn gió mùa thu về

09:00 đêm 15.12.2014
ngó lá thu rơi nhớ tới em chiều nay