Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2017 20:00, số lượt xem: 107

Kiếp trước ăn phải lá rong
Kiếp này đầy đoạ long đong nửa đời
Ngày xưa lòng rộng tánh vui
Chan hoà bao cảnh tiếng cười gần xa
Bây giờ thơ thẩn trong nhà
Ở trong xã hội lánh xa bao mùa
Khuất tên khuất bóng bạn xưa
Nhiều đêm phủ ngập bão mưa trong lòng
Một mình sinh sống một thân
Lang thang cánh mộng xuôi vần thời gian
Bơ vơ duyên số nặng mang
Kiếp nào mới gặp bóng nàng trong mơ

07:15 chiều 12.07.2013
đêm nay ngồi nghĩ duyên tình
kiếp này kiếp trước và sau