Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2017 10:27, số lượt xem: 304

Đã hai năm đã buồn đêm
Đã xa bờ bến bóng em chẳng gần
Đã ngồi thơ thẩn một thân
Đã thời gian đó xuôi vần bão mưa
Đã thấy lòng lạnh đêm khuya
Đã thấy yêu nhớ phân chia đôi đời
Đã thấy lòng vắng đêm vơi
Đã thấy từng bước nội trôi đêm ngày
Đã ngồi ngó lá thu bay
Đã ngồi ngồi đếm từng ngày trôi qua
Đã biết xa cách bến bờ
Đã biết từng tiếng đêm khuya gọi về
Đã gửi lời hứa ngóng chờ
Đã bao bao mùa đã trong mơ có nàng
Đã gom cho gọn mai sang
Đã gom như kiếp hồng nhan chờ người

08:00 đêm 11.08.2015
thơ viết thay lòng tặng em