Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 19:22, số lượt xem: 119

Chân trời vòi vọi chốn xa xôi
Ngó áng mây đen phủ khắp trời
Biển sóng nguồn cơn còn lắm lúc
Tình thơ nhiều khúc thấy buồn vơi
Bàng bạc ngàn áng mây trời trôi
Đổi hình thay dáng dạt đâu nơi
Ghi xuống tình thơ đêm ngơ ngác
Sợ thay hình dáng đổi màu phai
Hết đêm trăng đầy đến trăng vơi
Đào mai hoa bông thay đổi hoài
Vạn tầng mây đen đêm khuya phủ
Vén mây lượt gió kiếm duyên đời

08:10 đêm 18.11.2013
đêm nay thấy lạnh muốn lập gia đình