Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2016 11:43, số lượt xem: 204

Mưa khuyên cỏ đừng buồn
từng mùa mưa sẽ đến
xuân nào mưa vẫn nhớ
thăm viếng cho cỏ yên

Đừng buồn chờ ngóng xuân
mưa sẽ đến ngày đêm
tặng cỏ mùi tươi thắm
êm ấm cỏ mùa xuân

Người khuyên lòng từng đêm
dù xa nhau đừng buồn
khuyên lòng từng đêm nhớ
trong mơ muốn thấy nhau

Khuyên lòng đừng quên nhau
sẽ gây bao nỗi sầu
quen nhau bao mùa đã
khuyên lòng yêu nhớ nhau

09:00 đêm 06.12.2014
từng đêm khuyên lòng khi xa đừng có quên nhau