Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 20:13, số lượt xem: 109

Hôm nay ngồi xuống sầu vơi
Đề thơ ghi xuống cho vơi nỗi buồn
Ru ru gió lạnh thu sương
Yêu thương như phủ ngập đường giấc mơ
Hôm nay ngồi xuống nhớ thơ
Ngồi đề ghi xuống cho vừa lòng đêm
Sương thu phủ ngập ánh đèn
Nét thơ ghi xuống nhớ em chẳng thừa
Hôm nay ngồi xuống gây mơ
Ngồi đêm ghi xuống câu thơ đượm buồn
Bao giờ trời nhạt bóng sương
Khỏi nhuộm lòng nhớ lòng thương cuối trời

07.40 đêm 14.09.2016
dòng thơ lạnh sầu đêm nay