Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2018 22:09, số lượt xem: 111

Ngồi ngó đêm tàn thấy buồn vơi
Tận cõi lòng đêm sắp sáng rồi
Lòng mãi lang thang miền mong nhớ
Ngồi xuống chờ đưa đêm tàn trôi
Ngó cuối trời xa nhớ tới người
Ánh đêm sắp mãn phần đêm nay
Cầu cho ánh đêm đừng vội tắt
Làm bạn bên lòng khỏi nhớ ai

10.00 đêm 29.09.2013
chỉ có bóng đêm làm bạn từng ngày trôi