Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 22:51, số lượt xem: 153

Xuân đến năm nay viếng thăm ai
Thơ thẩn một thân sao gọi mời
Đã mấy năm sang đâu nào có
Gửi xuân theo gió mấy năm rồi

Xuân đến đưa tết xuân lại đi
Để tết một mình thơ thẩn về
Hoa cười tết đi còn muôn sắc
Trong nhà mình anh cạn trà khuya

Xuân đến thêm buồn lạnh bờ mi
Ngồi ngóng xuân đến ngó xuân về
Chẳng có một lời vui chào chúc
Chỉ còn khúc thơ lạnh đêm khuya

10:05 đêm 27.01.2014
lạnh lạnh trong lòng mùa xuân sang