Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2018 21:18, số lượt xem: 100

Không bóng cũng tên vương mùi nhớ
Không bão cũng mưa phủ trong mơ
Không in cũng nhớ từng đêm ấy
Không nhắc cũng thấy lòng đổ mưa

Không tìm cũng mong thời gian qua
Không chua cũng cay bão tố thừa
Không thầm cũng gọi trong đêm nhớ
Không mơ cũng gợn trong lòng khuya

Không trao cũng tặng nhau trong mơ
Không gây cũng dựng cơn mộng hờ
Không xa cũng trôi bao mùa ấy
Không vấn cũng vương thời gian qua

Không bóng cũng ghi tình duyên thơ
Không đường cũng lối tối mịt mờ
Không xa cũng chẳng bao giờ gặp
Không ngóng cũng mong mãi trông chờ

08:20 đêm 14.09.2013
chợt nhớ tới bóng người đêm nay