Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 22:06, số lượt xem: 112

Không tìm mà lòng vẫn đong đưa
Dạo phố xuân sang lòng đổ mưa
Phố phường lụa là sắc bóng ấy
Vẫn khuất bóng ai ngóng trông chờ

Không tìm mà mong ngập cơn mơ
Trao nhau cơn nhớ cơn mộng hờ
Thấy người vui xuân lòng thêm lạnh
Hồn buồn đêm thanh trôi lững lờ

11:05 đêm 06.09.2013
hôm nay cảm bệnh, bơ vơ trong lòng nhớ ai