Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2017 10:33, số lượt xem: 119

Không quên em trong lòng mãi thời gian
dù đã xa bờ bến cách bên đàng
hai năm rồi quen nhau anh còn nhớ
không quên lời trò chuyện những ngày đầu

Không quên em vẫn gom thời gian lâu
ghi dòng thơ lạnh lẽo nhiều đêm sầu
nhớ biết bao đêm về trong lòng ngóng
lòng mãi trông mãi chờ biết bao lâu

Không quên em nhiều đêm đổ mưa ngâu
ngó trời đêm khung trời góc biển sầu
lặng lặng ngồi thì thào thầm buông tiếng
gợn lòng thương lòng mến lúc xa nhau

Không quên em duyên tình gom cho nhau
lòng vẫn chờ vẫn ngóng gom bao lâu
yêu thương xa một người ngóng chờ đó
in trên dòng thơ lạnh từng đêm thâu

08:30 đêm 05.09.2015
đêm nay dòng thơ quá lạnh nhớ tới em