Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:15, số lượt xem: 118

Em cho cơn lạnh đêm khuya
Cho anh cơn nhớ đường đi lối về
Bên đường vết bóng vẫn ghi
Đêm nay thơ thẩn ngồi ghi tên nàng
Một mình lủi thủi đêm hoang
Chợt thương chợt nhớ chợt choàng nhớ em
Linh sầu thắp khấn nửa đêm
Gửi hồn theo gió cho yên nỗi chờ
Ai vẽ giùm bóng trong mơ
Thương thầm nhớ trộm đêm khuya lạnh lòng
Nhắn ai cho trọn lòng mong
Nhắn ai cho biết anh mong anh chờ
Dạt dào bao cảnh đêm khuya
Bóng em không nhớ sao vừa lòng đêm

11:30 đêm 26-01-2012
đêm nay thơ thẩn nhớ bóng ai